اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1314 مورخ:[1396-07-11 07:26:01]

»
»اطلاعیه کارآموزی
چاپ این صفحه

اطلاعیه کار آموزی

 

قابل توجه دانشجویانیکه در این ترم کارآموزی و کارورزی انتخاب واحد کرده اند ، میرساند فقط تا تاریخ 96/7/30 مهلت دارند به واحد ارتباط با صنعت آقای کاظم مختاباد (مستقر در کتابخانه دانشگاه) مراجعه نمایند و کارهای مربوط به کارآموزی و دفترچه و نامه های مربوطه را دریافت نمایند. بدیهی است خارج از تاریخ فوق هیچ نامه ای صادر نمی شود و گذراندن کارآموزی به ترم آینده موکول می شود.

 

 

 

                                                                                                                                        واحد آموزش

واحد  ارتباط با صنعت