اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1342 مورخ:[1396-10-11 07:04:01]

»
»اطلاعیه مهم تمدید پذیرش دانشجو بدون آزمون ترم بهمن96
چاپ این صفحه

دانشگاه ساریان در رشته های ذیل در مرحله تکمیل ظرفیت برای ترم بهمن ماه دانشجو می پذیرد:

 

کارشناسی پیوسته:مهندسی عمران ، مهندسی معماری ، مهندسی نقشه برداری ،ارتباط تصویری

 

کارشناسی ناپیوسته : مهندسی اجرایی ساختمان ، معماری ، ارتباط تصویری ،نقشه برداری ، کامپیوتر نرم افزار

 

 

جهت ثبت نام تا تاریخ 15/11/96 به موسسه ساریان مراجعه نمایید.