اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1266 مورخ:[1395-12-18 07:16:01]

»
» آدرس تلگرام گروه معارف دانشگاه ساریان
چاپ این صفحه

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند جهت دریافتمطالب و موضوعات مرتبط دینی و معارف به آدرس تلگرام ذیل مراجعه فرمایید.

maarefsarian@