ارتباط با ما - کد صفحه : 160

 

شماره تلفن های مؤسسه
  
نام
 
سمت
شماره تلفن
شماره فکس
داخلی
آقای دکترولی محمد فلاح
ریاست
011-33688001-4
 
011-33688041
آقای عباس اصغرنژآد
 معاون اداری و مالی
011-33688001-4
 
 011-33688041
 
آقای سجاد مختاباد
مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه و صندوق رفاه
011-33688001-4
011-33688041.
101

مدیر حراست و مدیر فرهنگی/ معاونت اموزشی
011-33688045
 
102
آقای مهندس مسعود مخلوق
مدیر پژوهشی و دانشجوئی
011-33688044
 
103
خانم ملیحه زارع
مدیر آموزش
011-33688001-4
 
111
خانم ملیحه هادیان
کارشناس آموزش
011-33688001-4
 
114
خانم مریم اصغرنژاد
کارشناس فارغ التحصیلان
011-33688001-4
 
115
آقای عباس رسولی
کارشناس اداری -مالی
011-33688001-4
 
109
آقای یاسر نوروزی
متصدی آموزش-مسئول انفورماتیک
011-33688001-4
 
112 
 
آقای موسوی
انتظامات
011-33688001-4
 
110
آقای کاظم مختاباد
پشتیبانی - کتابخانه
011-33688001-4
 
116 
 
 آدرس: ساری- کیلومتر 10 جاده خزرآباد- روبروی گمرک ساری- جنب استادیوم 15 هزار نفری شهدای ساری
صندوق پستی 1384-48175