گروه کامپیوتر - کد صفحه : 225

این موسسه در این گروه آموزشی دارای رشته های 1- مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار - کارشناسی ناپیوسته و 2- کاردانی کامپیوتر - نرم افزار میباشد.

مدیر گروه : آقای مهندس احمد هاشمی

 

علوم  كامپیوتر یکی از کلاسیک ترین رشته ها در گروه رشته های کامپیوتر است که بر مبانی و اصول کامپیوتر تاکید بسیار دارد. علوم‌ كامپیوتر پل‌ ارتباطی‌ دانش‌ كامپیوتر و ریاضی‌ است‌ و مهمترین‌ هدف‌ آن‌ دست‌یابی‌ به‌ بهترین‌ الگوریتم‌های‌ موجود (روش‌های‌ حل‌ مسأله‌) در كمترین‌ زمان‌ و با كمترین‌ خطا و بیشترین‌ دقت‌ است.

به‌ عبارت‌ دیگر هدف‌ این‌ رشته‌ تربیت‌ گروهی‌ متخصص‌ كامپیوتر است‌ كه‌ با دید ریاضی‌تر و منطقی‌تر به‌ حل‌ مسائل‌ مطرح‌ شده‌ در علوم‌ كامپیوتر یا ریاضی‌ بپردازند.

تاریخچه

یافته های اولیه از چیزی که بعدها علوم کامپیوتر نامیده شد مربوط به قبل از اختراع کامپیوتر است، زمانیکه ماشین هایی  مانند چرتکه برای محاسبه کارهای عددی قرن ها قبل اختراع شد.

در حوالی دهه 40 همچنانکه ماشین های محاسباتی توسعه داده می شد، واژه کامپیوتر اختراع شد. وقتی معلوم شد که کامپیوتر تنها برای محاسابات کارایی ندارد رشته علوم کامپیوتر به صورت رشته ای دانشگاهی در دهه 60 میلادی گسترش یافت که با استقبال دانش آموزان رو برو شد.