وام دانشجویی - کد صفحه : 263

وام دانشجويي:

اين بخش به دانشجويان متقاضي دريافت وام با شرايط  و ضوابط  متناسب با وزارت  علوم و تحقيقات وام  شهریه پرداخت مي نمايد اين وام فقط جهت کمک هزينه تحصيلي مي باشد و دانشجويان عزيز مي توانندجهت کسب اطلاعات بيشتر به آقای سجاد مختاباد  مسئول این  بخش  مراجعه نمایند .

تلفن تماس:33688001-3   داخلی 101

میزان پرداختی وام

 

مقطع تحصيلي

 

تعداد نيمسال قابل پرداخت

 

مبلغ حداکثر کل وام (ريال )

 

کارداني و کارشناسي ناپيوسته

3 نوبت(  هرنوبت تا سقف .../.../3 ريال)

000 / 000 / 9

کارشناسي پيوسته

6 نوبت(  هرنوبت تا سقف .../.../3 ريال)

000 / 000 / 18

کارشناسي ارشد ناپيوسته

3 نوبت(  هرنوبت تا سقف .../.../10ريال)

000 / 000 / 30

 


 

 

 

 

 

باز پرداخت آن  :

دریافت کنندگان این  وام  تا 9 ماه  بعد از فراغت از تحصیل میتوانند جهت پرداخت قسطی مراجعه نمایند و بعد از گذشت 9 ماه از فراغت از تحصیل می بایستی مبلغ  کل بدهی را بصورت یکجا پرداخت نمایند.