مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار - کد صفحه : 233


گروه مهندسی تکنولوژی کامپیوتر(کارشناسی ناپيوسته  )

 

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

211

معارف اسلامی (2)

-

-

2

214

انقلاب اسلامی

-

-

2

216

متون اسلامی (تفسير موضوعی )

-

-

2

210

تاريخ اسلام

-

1

-

213

تربيت بدنی(2)

-

-

2

915

تاریخ و فرهنگ اسلام و ایران

              دروس پايه

پيش نياز با زمان ارائه دروس

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

معادلات دیفرانسیل

-

2

13502

ریاضی مهندسی

-

-

2

13504

ریاضی گسسته

-

-

2

13501

آمار و احتمالات مهندسی

-

-

2

13503

معادلات ديفرانسيل

             دروس اصلی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

 

1

1

13505

زبان ماشین و اسمبلی

 

 

3

13506

زبان تخصصی نرم افزار

 

1

2

13507

طراحی الگوریتمها

 

 

2

13508

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

زبان ماشین و اسمبلی

1

2

13509

برنامه سازی سیستم

 

 

3

13510

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار (همنیاز)

 

1

13511

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

مدار منطقی زبان ماشین و اسمبلی

 

2

13512

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر (همنیاز)

 

1

13513

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

      

   دروس تخصصی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

طراحی الگوریتم

1

2

13514

هوش مصنوعی

مهندسی نرم افزار

1

2

13515

شبیه سازی کامپیوتری

 

1

2

13516

گرافیک کامپیوتری (1)

 

1

2

13517

مهندسی اینترنت

بعد از ترم دوم

1

2

13518

مباحث ويژه

 

3

-

13519

پروژه نرم افزار

 

3

-

13520

کارآموزی

 

    دروس انتخابی

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

 1

2

13524

 ایجاد بانکهای اطلاعاتی

همزمان با سیستم عامل شبکه

 2

 -

13522

 کارگاه سیستم عامل شبکه

- - 2 13521 سیستم عامل شبکه
همزمان با سیستم عامل شبکه 2 - 13523 نصب و راه اندازی شبکه
مهندسی اینترنت 1 2 13525 طراحی صفحات وب