مهندسی اجرایی عمران - کد صفحه : 244

گروه مهندسي اجرايي عمران  - كارشناسي ناپيوسته

دروس عمومي

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

211

معارف اسلامي 2

-

-

2

214

انقلاب اسلامي

-

-

2

216

متون اسلامي(تفسير موضوعي قرآن)

-

-

2

210

تاريخ اسلام

-

1

 

213

تربيت بدني 2

              دروس پايه

پيش نياز با زمان ارائه دروس

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

رياضي 1 (جراني)

-

3

114001

رياضي عمومي2

-

-

2

114002

محاسبات عددي

             دروس اصلی و تخصصي

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

2

11401

طراحي معماري و شهرسازي

ايستايي

-

3

11402

مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 1

-

3

11403

مكانيك ساختمان

-

-

2

11404

مقرارت ملي ساختمان

مكانيك ساختمان

-

3

11405

ساختمان هاي بتن آرمه

مكانيك ساختمان

-

3

11406

ساختمان هاي فولادي

-

-

3

11407

مكانيك خاك و مهندسي پي

ايستايي

-

3

11408

مكانيك سيالات و هيدروليك

مكانيك خاك و مهندسي پي

-

3

11409

راهسازي و روسازي

ساختمانهاي بتن آرمه

-

2

11410

اجراي ساختمان بتني

-

-

2

11411

اصول مديريت ساخت

بعد از گذراندن حداقل 30 واحد

1

-

11412

كارآموزي1

كارآموزي 1

1

-

11413

كارآموزي 2

طراحي معماري و شهرسازي

-

2

11414

اجزاء ساختمان

-

-

2

11415

نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان

-

-

2

11416

نحوه اجراي تاسيسات مكانيكي ساختمان

مقاومت مصالح 1

-

2

11417

روشهاي مرمت ابنيه

مقررات ملي ساختمان

-

2

11418

روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان

اصول مديريت ساخت

-

2

11419

ايمني و كارگاه

    دروس جبراني

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

-

-

3

11420

رياضي عمومي 1          

-

-

3

11429

ايستايي

 

دروس جبراني

کد درس پيش نياز و هم نياز

تعداد واحد

کد درس

نام درس

عملی

نظری

مقررات ملي ساختمان

-

2

11423

اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي

ساختمان هاي بتن آرمه- ساختمانهاي فولادي

-

2

11430

آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها

ساختمان هاي بتن آرمه- ساختمانهاي فولادي

-

3

11424

پل سازي

راهسازي و روسازي

-

2

11427

راه آهن

-

-

2

11425

محيط زيست

محيط زيست

-

2

11428

تصفيه آب و فاضلاب

مكانيك سيالات و هيدروليك

-

2

11426

هيدرولوژي