معرفی - کد صفحه : 398

  وظایف شورای فرهنگی: 

 الف - برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی در موسسه

ب - همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی و تبلیغاتی

پ- ایجاد هماهنگی در فعالیت های کمیته های فرهنگی

ت - برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیت های فوق برنامه برنامه موسسه با همکاری حوزه دانشجویی  و طرح های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری حوزه پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان اساتید و دانشجویان با همکاری حوزه آموزش

ث - همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه های آموزشی مشترک

ج - برنامه ریزی برای گسترش مناسبات موسسه و نهاد های فرهنگی، انقلابی و مردمی

چ - شناخت و ساماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهاد های دانشجویی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری

اعضای شورای فرهنگی موسسه آموزش عالی ساریان:

  •  دکتر مصطفی مختاباد: ریاست موسسه
  •  دکتر مهران فرصت : قائم مقام و معاونت
  • دکتر عبدالهتدی جوانیان: استاد تربیت بدنی
  • حجت الاسلام و المسلمین آقای خطی: استاد و سرپرست گروه معارف
  • استاد کامران سیلاخوری : مدیر گروه هنر و گرافیک
  • مهندس مسعود مخلوق: عضو هیئت علمی و مدیریت دانشجویی، پژوهشی
  • مهندس ملیحه زارع: مدیریت آموزشی
  • خانم مرادیان: مشاور و روانشناس 
  • آقای هادی صحراگرد: فرمانده بسیج دانشجویی موسسه