مدارک لازم جهت اقدام امور فارغ التحصیلی - کد صفحه : 391

 

* مدارک لازم جهت اقدام امور فارغ التحصیلی

1- دریافت تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و سه ساله متوسطه جهت دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته، تأییدیه فارغ التحصیلی مقطع کاردانی جهت دانشجویان کارشناسی ناپیوسته الزامی می باشد.

2- اصل مدرک پایه (پیش دانشگاهی و سه ساله متوسطه) دیپلم نظام قدیم، موجود در پرونده جهت دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته، اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت آن جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته.

3- کپی شناسنامه از تمام صفحات، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت برای آقایان (در صورت دارا بودن) و 4 قطعه عکس موجود در پرونده.

4- فارغ التحصیلانی که از دروس معادل سازی استفاده نموده اند حتماً باید برگه مربوطه در پرونده موجود باشد.

5- دانشجویان انتقالی می بایست کلیه مدارک موافقت انتقالی آنها در پرونده موجود باشد.

6- کسانی که از دروس جبرانی ماده 47 و درس معرفی به استاد استفاده می کنند حتماً باید برگه مربوطه در پرونده موجود باشد.

* بهره مندان از تسهیلات رفاهی دانشجویان

1- دانشجویانی که از تسهیلات وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده اند موظف به پرداخت 10% کل وام به حساب صندوق رفاه بر اساس فیش بانکی که از کارشناس امور فارغ التحصیلان دریافت می کنند می باشند. (توجه: مهلت دریافت و پرداخت فیش کمتر از 9 ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد)

2- پس از واریز فیش به حساب صندوق رفاه، فرم پیوست شماره 12 توسط کارشناس امور فارغ التحصیلان تکمیل و به همراه اصل فیش جهت دریافت دفترچه اقساط به صندوق رفاه ارسال می گردد.

3- پس از ارسال دفترچه اقساط به دانشگاه، دفترچه به دانشجو تحویل داده می شود و فرم پیوست شماره 14 (رسید اخذ دفترچه بازپرداخت) از دانشجو دریافت می گردد. سپس :

الف: به دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی که از تسهیلات صندوق رفاه بهره مند می باشند برگه لغو معافیت تحصیلی تحویل داده خواهد شد.

ب: حداکثر یک تا سه ماه بعد از تسویه حساب به دانشجویان دختر گواهی موقت فراغت از تحصیل تحویل داده می شود.

4- به سایر دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده ننموده اند:

الف: دانشجویان پسری که دارای کارت معافیت یا پایان خدمت می باشند و به دانشجویان دختر یک تا سه ماه پس از انجام مراحل تسویه حساب، گواهی موقت فراغت از تحصیل داده می شود.

ب: به دانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند برگه لغو معافیت تحصیلی تحویل داده خواهد شد.

* فارغ التحصیلان پسر می توانند با ارائه یکی از مدارک زیر نسبت به دریافت گواهینامه موقت اقدام نمایند.

1. برگه اعزام به خدمت در مدت اعتبار آن (قبل از تاریخ اعزام)

2. گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی

3. گواهی اشتغال به تحصیل با درج شماره معافیت تحصیلی مقطع فعلی

4. گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

5. کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت