كارشناسان آموزش - کد صفحه : 153

 

سرکار خانم ملیحه هادیان

مسئول برگزاری امتحانات

كارشناس رشته هاي نقشه برداري -ساختمان -عمران -كامپيوتر

تلفن:3 -33688001 داخلي114


كارشناس رشته هاي معماري، گرافيك و شهرسازي

تلفن:3 -33688001 داخلي113

شرح وظايف 

*درخواست تاییدیه و ریزنمرات از دانشگاهای قبلی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و بررسی عدم تناقض درپرونده

 *صدور ابلاغ اساتید و همچنین دادن لیست حضور و غیاب به اساتید در ابتدای هر ترم  .و همچنین گزارش ساعت تدریس اساتید در پایان هرترم

 *آماده نمودن نرم افزار آموزشی جهت انتخاب واحد دانشجویان و همچنین دیدن نمرات توسط آنها

 *تمهیدات لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود   و  همچنین وارد کردن اطلاعات و مشخصات شناسنامه ای ، آدرس و تلفن و ... انها در نرم افزار

*بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان اعم از مشروطی بودن و رعایت پیش نیازی دروس بعد از انتخاب واحد هرترم

*بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دو و سه ترم مشروطی و دانشجویانیکه سنوات تحصیلی ندارند و تشکیل پرونده برای ارسال به شورای موارد خاص استان و همچنین اعلام نتایج به خانواده های ایشان با ارسال نامه

 *نقل و انتقالات و میهمانی های دانشجو و  مکاتبات ناشی از آن برای دانشجویان متقاضی

*بررسی و آماده نمودن پرونده دانشجویانیکه درسشان تمام میشود و فارغ التحصیل

* بررسی  بروز  وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر و در صورت تمام شدن درسشان و یا انصراف آنها باید ابطال اتمام معافیت تحصیلی صادر شود.

*صدور نامه های اشتغال به تحصیل  و همچنین معرفی دانشجویانیکه جهت تحقیق و بازدید میروند.

 *  انتخاب واحد دانشجو در موعد انتخاب

* پذیرش دانشجوی میهمان تکدرس و چند درس به دانشگاه و همچنین بلعکس دادن نامه به دانشجویان خودمان جهت میهمان تکدرس به دانشگاههای دیگر در صورتیکه ان درس در اینجا ارائه نشود و اعلام نمرات به آن موسسات

* تمهیدات لازم جهت  برگزاری امتحانات پایان ترم  که شامل  تهیه کارتهای ورود به جلسه امتحانات  و تهیه  و تحویل پاکتهای سوالات برای اساتید،  آماده کردن سالن و صندلیهای امتحانات ، آماده کردن برگه های پاسخنامه و تهیه و پرینت لیستهای حضور و غیاب  دانشجویان در امتحانات و برگزاری روزانه امتحانات و درنهایت اعلام نمرات

 * بایگانی  مدارک و نامه ها و مکاتبات اداری در پرونده دانشجویان

* معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز  و همچنین تایپ تمام نامه های آموزشی و ...