تقویم پژوهشی - کد صفحه : 298

 

ردیف

رویداد

مدعوین

مکان

زمان

 

1

 

کنفرانس با موضوع کامپیوتر و هوش مصنوعی

 

آزاد

 

دفاعیه ساریان

 

چهارشنبه 3 اردیبهشت ساعت 11

 

2

 

سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی

 

آزاد

 

دفاعیه ساریان

 

شنبه 6 اردیبهشت

 

ساعت 12 الی 14

 

3

 

نمایشگاه و مسابقه انتخاب آثار برتر دانشجویان ساریان(موضوع آزاد)

 

دانشجویان ساریان

 

طبقه دوم

 

پنجشنبه 11 اردیبهشت(تحویل آثار 1 الی 10 اردیبهشت)

 

4

 

مسابقه عکس با موضوع ساخت و ساز نوین در ساختمانها

 

دانشجویان ساریان

 

طبقه دوم

 

26 اردیبهشت(تحویل آثار 14 الی 24 اردیبهشت)

5

 

ارائه طرح پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه عمران

 

 

 

 

 

دوشنبه 5 خرداد

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه

 

تقویم پژوهشی موسسه آموزش عالی ساریان