تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95 - کد صفحه : 414

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

 

نیمسال اول سال تحصیلی96-95

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

انتخاب واحد دانشجویان

10 شهریور لغایت 18 شهریور95

5 بهمن ماه لغایت 10 بهمن ماه95

شرع کلاس ها

27 شهریور ماه 95

11 بهمن ماه95

حذف و اضافه

28 شهریورماه لغایت 3 مهرماه95

14 بهمن ماه لغایت 18 بهمن ماه95

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

12 دی ماه95

9 خردادماه 96

حذف تک درس

تا اول دی ماه95

تا اول مرداد ماه 96

پایان کلاس ها

16 دی ماه95

12 خرداد ماه 96

امتحانات پایان نیمسال

18 دی ماه لغایت 1 بهمن95

16 خرداد ماه لغایت 31 خرداد ماه96