برگزاری مسابقات فوتبالدستی - کد صفحه : 400

 اولین دوره مسابقات فوتبالدستی گرامیداشت دهه مبارک فجر در روز  شنبه 94/11/17 در سالن ورزشی ساریان برگزار گردید.