اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1349 مورخ:[1396-12-12 05:27:01]

»
»لیست اسامی دانشجویان شورای بررسی موارد خاص استان
چاپ این صفحه

دانشجویان ذیل که جواب درخواست سنوات ایشان آمده جهت انتخاب واحد هر چه زودتر در دانشگاه حضور بهم رسانند:

1- علی علیپور

2-امیر حسین کهنسال

3- فرزین نصیحی

4-شیما فتحی

5-امین محمدی

6-صفیه درویش زاده

7- سید آرش اسدی

8-مائده ابراهیم زاده

9-کاظم دارابی

10-محمد حسین زاده

11-محمد تقی خالقی