اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1319 مورخ:[1396-07-22 10:57:01]

»
»اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای در مرحله تکمیل ظرفیت

 


 


 

دانشگاه ساریان در رشته های ذیل بدون آزمون در مرحله تکمیل ظرفیت برای ترم بهمن ماه دانشجو می پذیرد:

 

کارشناسی پیوسته : مهندسی عمران ، مهندسی معماری ، مهندسی نقشه برداری، ارتباط تصویری

 

کارشناسی ناپیوسته : مهندسی اجرایی ساختمان ، معماری، ارتباط تصویری،           نقشه برداری ، کامپیوتر نرم افزار

 

کاردانی فنی و حرفه ای: نقشه کشی معماری ، ساختمان کارهای عمومی ساختمان ، نقشه برداری ، گرافیک ، نقاشی ، کامپیوتر نرم افزار

 

 

 جهت ثبت نام از 25/7/96  به موسسه ساریان مراجعه نمایید.

 

چاپ این صفحه

 


دانشگاه ساریان در رشته های ذیل بدون آزمون در مرحله تکمیل ظرفیت برای ترم بهمن ماه دانشجو می پذیرد:

کارشناسی پیوسته : مهندسی عمران ، مهندسی معماری ، مهندسی نقشه برداری، ارتباط تصویری


کارشناسی ناپیوسته : مهندسی اجرایی ساختمان ، معماری، ارتباط تصویری،           نقشه برداری ، کامپیوتر نرم افزار


کاردانی فنی و حرفه ای: نقشه کشی معماری ، ساختمان کارهای عمومی ساختمان ، نقشه برداری ، گرافیک ، نقاشی ، کامپیوتر نرم افزار

 

 

 

 جهت ثبت نام از 25/7/96  به موسسه ساریان مراجعه نمایید.