اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1307 مورخ:[1396-05-10 07:49:01]

»
»اطلاعیه مهم در مورد پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون کاردانی فنی و حرفه ای
چاپ این صفحه

دانشگاه ساریان در رشته های موجود خود در مقاطع کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانی به کارشناسی دانشجو می پذیرد. متقاضیان در تاریخ 10 تا 13 مردادماه به سایت سنجش مراجعه نمایند.فایل اطلاعات رشته ها در ذیل ضمیمه شده است.

دانشگاه ساریان

 

KS-UpFile/KS-file/(1396-5-10)-%5B470230%5D-2%20001.jpg

KS-UpFile/KS-file/(1396-5-10)-%5B808197%5D-2.jpg

KS-UpFile/KS-file/(1396-5-10)-%5B276632%5D-2.jpg