اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1269 مورخ:[1395-12-23 05:17:01]

»
»اطلاعیه لیست دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیش نیاز واحدشان حذف شده و همچنین دانشجویان دارای مشکل آموزشی
چاپ این صفحه

دانشجویان ذیل به دلیل عدم رعایت پیش نیاز واحدهای آنها حذف گردید.

فرشته ابراهیمی زیدی : طرح 5                                 مبین غلامی : زبان فنی

سعید ابراهیمی : ساره های بتنی                                رامین علی بخشی : تحلیل مقدماتی سازه

سید آرش اسدی: تمامی واحدها                               علی طالب زاده : هیدرولوژی مهندسی

پریسا بابایی : پایگاه داده ها                                       شقایق صفری : برنامه سازی پیشرفته 2

سجاد ترکیان : زبان فنی                                             فرشته میلاد: هیدرولوژی مهندسی

امیرحسین حضرتی: هیدرولوژی مهندسی               ستار نبوی : ریاضی مهندسی

داود حیدر زاده : محاسبات عددی                             ایمان نجفی : هیدرولوژی مهندسی

عارف خدادادی : هیدرولوژی مهندسی

 

دانشجویان ذیل هم به دلیل مشکل آموزشی به آموزش مراجعه نمایند.

علیرضا باقرنیا  -  حسین بخشی  -  صابر خورشیدی  -  محمدرضا ذبیحی  -  مارال رئوفی  -  نصراله ساداتی  -  ابوالفضل سعیدی  -  معین کشاورزیان