اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1350 مورخ:[1397-02-24 05:46:01]

»
»اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس طرح نهایی استاد جناب آقای دکتر فرصت
چاپ این صفحه

به اطلاع دانشجویانی که درس طرح نهایی با استاد جناب آقای فرصت دارند میرساند کلاس امروز دوشنبه مورخ 97/02/24 ایشان برگزار نمی شود.