اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1117 مورخ:[1394-05-28 06:39:01]

»
»اطلاعیه در خصوص گروه معارف
چاپ این صفحه

با توجه به دستوالعمل اجرائی پذیرش و بکارگیری مدرسان معارف اسلامی طبق دستورالعمل 4000 خواهشمند است اساتید گروه معارف مجوزهای خود را به مدیر آموزش جهت درج در پرونده تحویل دهند.