اخبار موسسه آموزش عالی ساریان - کد خبر : 1348 مورخ:[1396-12-07 08:19:01]

»
»اطلاعیه تغییر و برنامه جدید برخی دروس
چاپ این صفحه

1- کلاس درس هیدرولیک (11-8ساعت)و مکانیک خاک2(13-11ساعت)استادحصیرچیان سه شنبه هابرگزار می گردد.

2-کلاس درس طرح (1)استاد نوایی سه شنبه هااز هفته آینده  برگزار می گردد.

3-ب درس بتن آرمه(1) گروه عمران و سازه بتنی گروه معماری استاد مخلوق به روز سه شنبه ساعت11-8 منتقل شد.

4-به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند درس مقاومت مصالح (2) استاد مخلوق حذف شده.

5-ساعت کلاس زبان تخصصی گروه عمران به یکشنبه ساعت 12-10 آقای اخوان تغییر یافت.