چگونه یک مقاله علمی بنویسیم - کد صفحه : 265

واحد پژوهش برگزار میکند:

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم ؟

 

زمان برگزاری : شنبه  18 آبان ماه 1392 ساعت 9 الی 13 عصر در سالن دفاعیه موسسه ساریان برگزار میگردد.

 

مدرس: آقای مهندس سعید مدلل دوست

 

واحد پژوهش