معرفی موسسه - کد صفحه : 138

مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي ساريان با اخذ مجوز قطعي در تاريخ 18/5/1383 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فعاليت خود را به عنوان يك مؤسسه آموزش عالي از مهر ماه سال 1383 در استان مازندران و شهر ساري آغاز نمود.هدف اين مؤسسه فراهم آوردن محيطي علمي و آرام براي دانشجويان براي آماده ساختن آنها براي فعاليتهاي اجتماعي و پژوهشي بعدي در محيطهاي كار مي باشد.

فعاليتهاي آموزشي اين مؤسسه در حال حاضر در رشته هاي معماري، شهرسازي، عمران ، نقشه برداري ،كامپيوتر نرم افزار،ارتباط تصويري،گرافيك،هنر هاي تجسمي،كارهاي عمومي ساختمان درسه مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد متمركز مي باشد.   

نشاني مؤسسه:

ساری-کیلومتر 10 جاده خزرآباد-روبروی اداره گمرک ساری 

تلفن: 3 - 01133688001

پست الكترونيك:   sariyan@sariyan.ac.ir  , info@sariyan.ac.ir

دورنگار: 33688041-011