مسابقات دارت خواهران - کد صفحه : 452

 در روز شنبه مورخ 1 آبان ماه بمناسبت هفته تربیت بدنی حوزه فرهنگی با همکاری گروه تربیت بدنی برگزار کننده مسابقات دارت ویژه خوهران بوده است که درپایان با اهداء جوایز به نفرات برتر به پایان رسید.