روزهای تحویل مدارک فارغ التحصیلی - کد صفحه : 425

فارغ التحصیلان محترم   برای  تحویل  هر گونه مدرک اعم از موقت و اصل مدرک در روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه از ساعت 8 الی 12.30 به واحد فارغ التحصیلان  مراجعه نمایید.