ایین نامه آموزشی جهت سنوات ورودی سال 91 - کد صفحه : 310

((اطلاعیه بسیار مهم))

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی  مهر 91  و بعد از آن

با توجه به ماده 13  آیین نامه جدید آموزشی برای دانشجویان سال 91 و بعد از آن:

 

حداکثر مدت مجاز تحصیل( سنوات) در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته                       2.5 نیمسال ( 5 ترم) و در دوره های کارشناسی پیوسته 5 سال ( 10 ترم ) میباشد.

 

واحد آموزش